SKAPAR PRODUKTER SOM ÄR EFTERTRAKTADE.

GEP Design's spets är att skapa snygga och strategiska produkter av högsta kvalité. Våra produkter realiserar och vidareutvecklar våra kunders givna koncept och har som syfte att stärka och särskilja kundens varumärke, samt bygga starka och långsiktiga relationer både internt och externt.  

GEP Design är en TSP* inom strategisk produktdesign och ombesörjer konceptutveckling, innovation, design, produktion, ehandel, lagerhållning samt internationell distribution för våra kunder.

*Total Service Provider

 

/