TSP

Hos oss får du såväl koncept-utveckling och innovativ design, som säker och pålitlig produktion, kvalitet och  produktsäkerhet, e-handelslösningar, lagerhållning samt global distribution, vi kallar det TSP - Total Service Provider.

E-handel
Vi arbetar med flera olika plattformar och e-handels lösningar för att kunna erbjuda våra kunder rätt nivå och det kostnadseffektivaste alternativet beroende på de önskemål om funktion, integration etc som finns. Vi har lösningar för såväl B2B som B2C samt rena kampanjsidor.

Kampanjlösningar
Behovet av butikskampanjer ökar konstant. För att bygga, stärka och positionera sitt varumärke samt för att säkerställa eller öka sin exponeringsyta i de fysiska butikerna. Vi erbjuder kompletta butikskampanjer som får genomslag.  Men det finns också ett ökat behov av att komplettera aktiviteter i den fysiska butiken med online aktiviteter för att nå ut till rätt målgrupp, mer tid att kommunicera och exponera sitt budskap, samt ökad möjlighet för uppföljning av ROI, kundbeteende och dataanalys. Vi har beprövade och anpassningsbara digitala lösningar för att samla och få, skanna kvitton eller koder, säkra inloggningar osv.

Lagerhållning
Vi har ett flertal olika lagerlösningar beroende på uppdrag. Kanske ska flera produkter sampackas och skicka ut till alla enheter, eller så har du en ”köp och få” kampanj eller en tävling där deltagarna ska få sin produkt hemskickad, eller så lagerhåller och distribuerar vi ut produkter som beställs genom e-plattformen. Oavsett ditt behov så hjälper vi dig.

Distribution
Vi vet vad som krävs för import och export av de produkter vi tillhandahåller, och är med hela vägen, så din produkt hamnar på rätt plats i rätt tid oavsett om det är till en destination eller om varorna ska distribueras ut globalt. 

 

 

 

/