Miljö & Hållbarhet

Sedan starten av GEP Communication Group  (GEP) 2004 har arbetet med”corporate and social responsibilty”(CSR),”social accountability” (SA), SWA (Social Workplace Accountability)  och inte minst ”product safety” (PS) haft absolut högsta prioritet. Arbetet med dessa kärnfrågor genomsyrar hela vårt arbetssätt och är välkänt för alla våra medarbetare och verifierad i vår (certifierade) arbetsprocess. För oss är det av största vikt att alltid utbilda, utveckla och förbättra oss inom dessa områden,  eftersom vi har ett ansvar gentemot våra kunder, leverantörer och inte minst slutanvändare.

Som grund till detta ligger vår uppförandekod, Code of Conduct som våra leverantörer skriftligen godkänner och som kontrolleras av GEP både direkt och indirekt via 3:e parts test institut genom sk ”audits”. Genom uppförandekoden skriver leverantörerna på att följa våra avtal gällande nolltolerans mot diskriminering, barnarbete, tvångsarbete, mutor m.m De skriver också på att ha och följa marknadsmässiga löner, arbetsvillkor och god arbetsmiljö etc. Vår målsättning är att arbeta långsiktigt med våra leverantörer och vi arbetar tillsammans för att söka samförstånd och göra förbättringar inom dessa områden.

GEPs designers väljer redan vid ritbordet att ha miljön i fokus. Detta kan bla ske genom valet av material eller genom smartare och mindre förpackningar. Våra inköpare arbetar givetvis ständigt med att hitta nya produkter med mindre miljöpåverkan och att välja bästa transportsätt. Vår målsättning är tydlig; att så ofta som möjligt kunna erbjuda ett miljövänligt alternativ.

På GEP är vi stolta över att kunna erbjuda produktioner med Fairtrade-certifierad bomull. Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Genom att välja Fairtrade-märkt kan du som företag även bidra till fattigdomsbekämpning och en mer hållbar handel.

På GEP är vi också stolta över att vi kan arbeta med de allra högsta nivåerna (i alla led) avseende CSR samt SA certifierade fabriker. Vi är dessutom stolta över att kunna erbjuda de allra högsta produktsäkerhetsnivåerna som erbjuds på marknaden idag. Vilka certifikat och certifierande organisationer, produkttestningsnivåer vi använder vid varje tillfälle, skiljer sig från produkt till produkt och sätts i samråd med våra kunder. Detta för att maximera kundnytta och kostnadseffektivitet i hela processen. GEP levererar sedan vid varje produktion certifieringscertifikat för producerande fabrik med tillhörande produkttestrapporter för att säkerställa att de gemensamt uppsatta målen och kraven efterföljts under hela processen.

Nedan följer några av de certifierande instituten, organisationer, erkända företag med hög hållbarhet och miljöcertifieringsgrad samt produktsäkerhetstest institut vi arbetar med. Om du som läsare vill veta mer välkomnar vi dig att kontakta oss, så ska vi svara på dina frågor och funderingar kring dessa ämnen.

                                               

                

/